DOHNAL, M. Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazel, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 113918