PUNAR, J. Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Záplata, Filip

Posudek je přiložen.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Drda, Václav

Student se ve své práci věnuje návrhu impulsního zdroje na rezonančním principu s kompenzací účiníku. Teoretický rozbor v úvodních kapitolách je povrchní, občas nejednoznačný s chybějícím dovysvětlením funkcí/vlastností. Z textu vyplývá, že student zcela nepochopil funkci rezonančních měničů, jenž je nezbytné pro správný návrh impulzního zdroje zadaného typu. Výběr řídicích obvodů pro rezonanční měnič či kompenzaci účiníku je velmi strohý a nesrozumitelný. Teoretický návrh není podložen či ověřen simulacemi, jak je požadováno v zadání práce, na základě kterých by zjistil chyby vzniklé při teoretickém návrhu. Zkonstruovaný prototyp je podle vyjádření studenta nefunkční, část měniče obsahující kompenzaci účiníku nebyla vůbec ověřená. V práci se student ani teoreticky nesnaží porovnat svůj návrh s parametry jiných topologii a uvést v čem jeho návrh má výhody. Práci z výše uvedených důvodů, především s důvodu nepochopení funkce rezonančních měničů a z důvodu nesplnění zadání k obhajobě nedoporučuji.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 126130