KRAČMAN, M. Vsakování srážkových vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Macsek, Tomáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 128445