BECKOVÁ, L. Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128456