JANOŠTIAK, M. Vyhledávací studie obchvatu Podivína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128461