KOZMINSKÝ, M. Návrh autobusového nádraží a parkovacích míst v obci Bojkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Staňková, Hana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128464