ADÁMKOVÁ, A. Technologie průsvitných architektonických betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novosad,, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128497