BUŘIČOVÁ, K. Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kulísek, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128499