KORNELOVÁ, H. Studium tepelně izolačních materiálů v konstrukci pasivních domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlmajer, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nepivoda, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128511