KOVÁČ, M. Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ťažký, Tomáš

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 128512