BOROVEC, M. Železobetonová nosná konstrukce polyfunkční budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulák, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švaříčková, Ivana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128550