ONDŘEJ, V. Lávka pro pěší přes řeku Jihlavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koláček, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128571