VOVES, M. Technologická studie výstavby domu s lékařskou péčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 128653