DAVLEEVA, L. Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 128977