LINZMAJEROVÁ, J. Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějík, Miroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Berková, Alena

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 128984