SMETANA, J. Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128990