ŠUBA, Š. Tvorba prvků tříd pro informační model budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128992