BUREŠ, T. Aktivní učení s neuronovými sítěmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 122203