FUJAČEK, M. Aplikace pro definici JSON schémat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 129012