SNÁŠEL, D. Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zobal, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hranický, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 129013