ŠESTÁK, J. Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fukač, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 129233