PASTOREK, P. Příprava vyhodnocovací sady pro složité problémy rozpoznávání a zjednoznačňování pojmenovaných entit pomocí crowdsourcingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 122141