LACH, M. Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121837