PAVELA, J. Efektivní techniky pro měření výkonu programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedor, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129252