BAROTOVÁ, Š. Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žmolíková, Kateřina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129253