JANEČEK, D. Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orsák, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129255