PIŇOS, M. Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129257