JIRUŠKA, A. Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čadík, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bobák, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 129283