GREŠOVÁ, K. Klasifikace bakterií do taxonomických kategorií na základě vlastností 16s rRNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smatana, Stanislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hon, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 129293