ANDRIUSHCHENKO, R. Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Češka, Milan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129318