KYZLINK, J. Vestavěné zařízení pro řízení robotické ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Goldmann, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129328