NEVRLÝ, V. Komplexní modely svozu odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šenkeřík, Roman

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Procházka,, Vít

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 130035