VRBKA, M. Parametrické rozpočtování - inovace způsobu určování nabídkových cen ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Comorek,, Martin

Navrhovaná známka

Elingerová,, Helena

Navrhovaná známka

Mésároš,, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 131643