SEMENOVA, T. Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Tomek,, Aleš

Navrhovaná známka

Ing. Jitka Chovancová, Ph.D., CA

Navrhovaná známka

eVSKP id 131679