ZAPLETAL, M. Analýza vlastností výplní otvorů vzhledem k infiltraci ve stavbách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastník, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klepárník,, Jan

Navrhovaná známka

Polášek,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 132074