GŘEGOŘ, A. Hydraulická analýza toku Bečvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Duchan, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smelík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134008