JAROVÁ, N. Vyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se zaměřením na pásové střídání plodin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotková, Veronika

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uhrová,, Jana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 134019