MĚŠŤANOVÁ, P. Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dašek, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134095