POBUCKÁ, S. Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kacálková, Lenka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134313