SVĚTLÍK, A. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 134321