ČTVRTEČKA, V. Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uher, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134214