KUTÁLEK, J. Návrh silničního mostu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čihák, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134232