ODVÁRKA, M. Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimon, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 134235