SIVČÁK, J. nádrž ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šiška, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134239