ŠTÍCHOVÁ, K. Předpjatý komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štefan, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134240