VOSTAL, L. Komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pecha, Jakub

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 134242