BARGLOVÁ, K. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nespěšný, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 134248