HAŠA, F. Administrativní budova Energis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134271