BUDAY, M. Geofyzikální metody začlenění lokálních výškových systémů do celosvětového výškového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vatrt, Viliam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novák,, Pavel

Navrhovaná známka

Janák,, Juraj

Navrhovaná známka

Kostelecký,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 136338