NEUHAUSEROVÁ, K. Dům sv. Barbory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláková, Markéta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spáčil, Miroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134306